top of page

EVS long term Familja – Kids in Action 5 in Škofja Loka, Slovenia is now CHECK-IN!


Готови ли сте за 11-месечно приключение в Шкофия Лока, Словения? Обичате ли да работите с малки деца и младежи и да научавате нови езици? Този проект може да бъде вашият шанс!

Период на проекта: Август 2018 - Юли 2019г. (11 месеца)

ВАЖНО! Търсят се 2-ма участника от мъжки пол!

Подробна информация за настоящия проект можете да намерите ТУК!

Европейската доброволческа служба /ЕДС/ дава възможност на млади хора между 17-30 годишна възраст да изразят своята лична отдаденост към обществото чрез реализиране на неплатена и целодневна доброволческа служба за период до 12 месеца в друга страна в или извън ЕС. Тази дейност позволява на доброволците да допринасят към всекидневната работа на организации, работещи в сферата на: младежките политики; личностното и образователното развитие на младите хора; гражданската ангажираност, както и други сфери като социални грижи, социално включване на хора в неравностойно положение, околна среда, образователни програми в сферата на неформалното образование, ИКТ и медийна грамотност, култура и креативност и др.

ЕДС СЛУЖБАТА Е ВИСОКО ЦЕНЕНО НИВО НА МЕЖДУНАРОДНА МЛАДЕЖКА МОБИЛНОСТ ЗА РАЗВИВАНЕ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ!!

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции както и допълнителен сертификат от страна на МЦРОО с описание на всички извършени дейности, проекти, събития, обучения и т.н преминати от ЕДС доброволеца по време на проекта.

Всички международни компании както и все повече български признават ЕДС службата за СТАЖ в дадената професия. Подходяща е за млади хора завършили или все още не започнали своето висше образование което не е задължително за да придобият невероятни умения и компетенции чрез които да изпъкнат сред останалите кандидати. Повече информация относно това какво точно представлява ЕДС възможността, може да откриете ТУК!


bottom of page