top of page

Сътрудничество между бизнеса и университетите: насърчаване на предприемачеството и иновациите във ви


Категория Образование и култура

Дата: Сряда, 27 юни 2018 09:00 - 17:00 часа

Място: Иновационният център на Microsoft в Брюксел - Rue Montoyer 51

1000 Bruxelles, Белгия

Email emploi.project@gmail.com

Сайт http://empl-oi.eu


Тази конференция е заключителната конференция на финансирания от ЕС проект # EMPL-OI.

Събитието ще бъде възможност да се обсъди как да се засили сътрудничеството между университетите и бизнеса, да се споделят иновативните предприемачески материали и да се представи уникална схема, насочена към подобряване на практическите и трансверсалните умения, като по този начин се насърчава пригодността за заетост на завършилите.

Висшите училища имат отговорност към своите ученици по отношение на тяхното бъдеще в професионалния си живот, но различията в уменията и несъответствието между нуждите на пазара на труда и университетските учебни програми не могат да бъдат разглеждани единствено от университетите. Сътрудничеството между предприятията и университетите е ключът към това.

Тази конференция ще предложи комбинация от презентации и панелни дискусии. Специалисти, експерти, учени, студенти и създатели на политики от различни области ще споделят своите виждания, опит, добри практики по отношение на заетостта, модерни методи на преподаване и развитие на предприемачески умения.

Основната целева аудитория на събитието е преподавателски и административен персонал на университета; предприемачи, политици, експерти от областта на образованието и предприемачеството, както и бизнес партньори. Събитието ще бъде и място за отлично сътрудничество и работа в мрежа между участниците, което ще им позволи да покажат своите идеи и опит.

Ако проявявате интерес, моля, посетете уебсайта, където ще намерите повече информация за проекта # EMPL-OI: http://empl-oi.eu

***Важна информация***

Не се изискват такси за участие в събитието.

За всички участници са е осигурена храна.

Пътните разходи и настаняването НЕ са покрити.


bottom of page