top of page

Онлайн конкурс за жени предприемачи за Sustainable Development Goals (SDGs)


Младите жени предприемачи от страните от ООН са добре дошли да участват в онлайн конкурса на SDG&Her, предназначен за жени предприемачи, които да покажат как поддържат Целите на устойчивото развитие (SDG) чрез своите бизнес действия. Крайният срок е 30 юни.


Целите на инициативата са: да се признаят жените, изпълняващи целите на устойчивото развитие (SDGs), включително жените, които са собственици на микропредприятия; повишаване на знанията за SDG и тяхното потенциално въздействие върху жените сред нетрадиционните аудитории; да си сътрудничат с партньорите от частния сектор във всички SDG, в частност SDG5; да споделят най-добрите практики и иновативни идеи.

Победителите ще получат обучение по лидерство и менторинг и ще бъдат преместени в Ню Йорк, за да бъдат приети на събитие в Седмицата на високо равнище на Генералната асамблея на ООН през 2018 г.

Основни критерии

- Конкурсът е отворен за жени, които притежават и/или ръководят микропредприятия (1-9 служители, подлежащи на кредитиране под 10 000 долара или с годишни продажби под 100 000 долара);

- За да участват, кандидатите трябва да попълнят кратък онлайн формуляр, като описват работата си и свързват своята инициатива / продукт с един или повече SDG.

източник: www.youth-time.eu


bottom of page