top of page

PARTICIPATE+ | Training course for wine sommeliers in Barcelos, Portugal in the period 9-16 NovemberМеждународен център за развитие на образованието и обучението търси 7 участника за обучение за сомелиери (за вино) в Барселос, Португалия в периода 9 - 16 Ноември 2018г. Тренинг курсът е част от КА2 проекта "Cheese and wine and tourism will shine! - Support to young cheese and wine sommeliers from EU!", финансиран по програмата Еразъм+.

Място на провеждане: Барселос, Португалия

Период на провеждане: 9 - 16 Ноември 2018г.

Основната цел на проекта е да популяризира значението на селския туризъм (и подходящите образователни модели), поставяйки основен фокус върху автентичността на виното и сиренето във всяко ниво на обществото в участващите страни. Фокусът ще бъде върху сиренето и виното като туристически продукти с огромен потенциал за туристическата индустрия и ползите от нея (по-доволни туристи, увеличаване на престоя на туристите, засилен местен бизнес, повече възможности за заетост на местното население и др.). По време на курса, участниците ще имат възможност да разменят своите контакти с останалите участници за евентуални бъдещи партньорства и др.

Профил на участниците:

- настоящи или завършили студенти със специалност "Туризъм";

- хотелиери; ресторантьори, бармани; сервитьори; служители в сферата на "Туризма" като цяло;

- хора, които имат интерес да се развиват в тази област за в бъдеще и обучението ще им бъде полезно за началото на тяхното кариерно развитие.

Няма възрастово ограничение за участие, но участниците трябва да имат навършени 18 години!

Основният работен език на обучението е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво. В тренинг курса ще се включат участници от 4 различни държави, а именно: България, Португалия, Македония и Испания.


През месеци март/април 2019г. ще се проведе още едно обучение за сомелиери за сирене в Испания. Препоръчително е участници в обучението за сомелиери за вино в Португалия да могат да вземат участие и във второто обучение в Испания.

Повече информация относно проекта и обученията може да намерите ТУК!

Съгласно утвърдената стратегия на МЦРОО за осигуряване на равен достъп на участници с ограничени възможности, необходимите билети за транспорт се закупуват от страна на МЦРОО,

С цел сигурността и безопасността при транспортирането на групата, за която МЦРОО носи пълна отговорност, включваща подсигуряване на нощувки в случай на дългосрочно анулиране на полети и др., изборът на графика и начина на пътуване се извършва от страна на МЦРОО;

Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

След своето участие в обучението, всеки един участник ще получи Европейски сертификат “Europass Mobility Certificate”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 07.10.2018г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще бъдат добави в обща група на проекта, в която ще бъде публикувана цялата информация относно пътуването, настаняването, програмата на тренинга, т.н.

Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.

bottom of page