top of page

PARTICIPATE+ | YE Employable Youths in Počuvadlo, Slovakia is NOW CHECK-IN!Международен център за развитие на образованието и обучението търси 8 младежи за участие в младежки обмен "Employable Youths", финансиран по програмата Еразъм+. Целта на този проект е да предостави възможност на участниците да повишат своите нива на твърди умения, да съпоставят наличната информация при решаването на дигитални проблеми, да комуникират ефективно с наличния софтуер на пазара, да обработват информация от онлайн източници, с цел правене на презентации, основно с цифрово съдържание, като видеоклипове, ppt презентации, др.

Място на провеждане: Počuvadlo, Словакия

Период на провеждане: 13 - 22 Април 2019г. (има вероятност участниците да останат една нощ в Будапеща и да се приберат на 23-ти.)

Профил на участниците: 8 младежи между 16 и 20 год., придружени от лидер, предварително подготвен от МЦРОО. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво. В младежкия обмен ще вземат участие младежи от 6 различни държави, а именно: България, Чехия, Словакия, Румъния и Унгария.​


Работната програма на проекта има някои специфични цели:

- Увеличаване на нивото на компетенции за решаване на дигитални проблеми; комуникация, обработка на информация, създаване на съдържание и дигитална сигурност;

- Подобряване на междукултурните и езикови умения (най-вече по английски език) на участниците;

- Повишаване нивото на твърдите умения на участниците, др.

Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!

Настаняване: Участниците ще бъдат настанени в Penzion pod Sitnom, оборудван с най-необходимите удобства.


Съгласно утвърдената стратегия на МЦРОО за осигуряване на равен достъп на младежи с ограничени възможности, необходимите билети за транспорт се закупуват от страна на МЦРОО, като участниците доплащат единствено евентуалното надхвърляне на покритите за съответната дестинация разходи за транспорт, съгласно Европейския дистанционен калкулатор.

С цел сигурността и безопасността при транспортирането на групата, за която МЦРОО носи пълна отговорност, включваща подсигуряване на нощувки в случай на дългосрочно анулиране на полети и др., изборът на графика и начина на пътуване се извършва от страна на МЦРОО. Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 20.03.2019г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати (които не са членове на МЦРОО), потвърдили участието си в проекта, попълват Споразумение за участие и заплащат сумата от 25 лева, като гаранция за участието си в проекта, която след добро представяне по време на активностите, както и на изпълнение на последващите заложени във всеки проект дейности, ще бъде призната като членски внос за период, съответстващ на заплатената сума. Подписването на Споразумението урежда отговорността на участниците към поетите от МЦРОО ангажименти към организаторите на съответния проект, което води и до присъединяването им към служебната група на проекта.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.

Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.

bottom of page