top of page

PARTICIPATE+ | Long Term ESC in Portugal

ESC "Powerfull volunteers" in Barcelos, Portugal is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 1 участник за участие в дългосрочен доброволчески проект "Powerfull volunteers" по Европейския корпус за солидарност. "Powerfull volunteers" е проект за солидарност и социално включване, който има за цел да предизвика и укрепи местната общност. Проектът е насочен към маргинализирани млади хора, с по-малко възможности, с цел насърчаване на разнообразието, като се вземат предвид характеристиките на всеки партньор, културен и междурелигиозен диалог на общите ценности на свободата, толерантността, зачитането на правата на човека, развитието на критичните мислене и инициативност, основни общи ценности в нашето общество за младите хора, предотвратяване на радикализацията и насилието, подобряване на уменията, способностите и способностите на доброволците чрез обучителни дейности, лично брандиране и чрез учене чрез практика. Младите хора чрез неформално образование могат да развиват дейности в областта на околната среда, селското стопанство, културата, спорта, литературата, изкуствата, науката, мултимедията и / или социалните области, като използват развлекателни, творчески и педагогически дейности.

Място на провеждане: Барселос, Португалия

Период на провеждане: Септември 2019 - Септември 2020г (12 месеца)

Профил на участника: на възраст между 18 и 30 год. Основният работен език на проекта е английски. Участникът трябва да владее езика на добро писмено и разговорно ниво. В проектът ще вземат участие 4 участника от различни държави, а именно: България, Италия, Великобритания и Алжир. Тази група ще работи в екип, помагайки си в задачите помежду си.

Работната програма на проекта има някои специфични цели и активности:

- Организиране на междукултурни дейности, спортни събития, работни срещи, изложби, лекции, творчески пространства,живопис, езиков клуб, др.;

- Дейности по обсъждане на темите на Европейския съюз;

- Стимулиране на междукултурния диалог, оценяването на различията и равнопоставеността;

- Изпълнение на зададените ежедневни задачи;

- Организирайте дейности за популяризиране на програмата Еразъм+, др.


Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!


Настаняване: Доброволецът ще бъде настанен в обща къща с другите доброволци в двойна стая, с общ хол, кухня, пералня и социални помещения.

Лимитът за транспортни разходи в двете посоки е 360 евро.


Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.

bottom of page