PARTICIPATE+ | TC in Fonyód, Hungary

TC "Giraffes go to theatre" in Fonyód, Hungary is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 3-ма участници за участие в тренировъчен курс "Giraffes go to theatre", финансиран по програмата Еразъм+. Основната цел на този проект е да подготви младежките работници, лидери, фасилитатори, координатори на проекти, др. за справяне с конфликтни ситуации, напрежение или неразбиране в работната им среда, където са необходими правилни комуникационни начини и умения за постигане на компромис за общото благо, растеж и хармонично съвместно съществуване.


Място на провеждане: Фониод, Унгария

Период на провеждане: 25 март - 2 април 2022г.


Профил на участниците: 3-ма участници, навършили 18 годишна възраст (няма горна граница за участие). Идеалните кандидати са младежки работници, обучители, фасилитатори, ментори и координатори на проекти, които чувстват необходимостта да подобрят своите комуникационни компетенции в конфликтните ситуации от тяхната работна среда. Участниците трябва да имат задължително предишен опит с програмата Еразъм+!

Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне ниво Intermediate.

В тренировъчния курс ще вземат участие 28 младежки работници от 8 различни държави, а именно: България, Армения, Азербейджан, Беларус, Грузия, Унгария, Полша и Португалия.


Работната програма на проекта има някои специфични цени, а именно:

- развиване на емпатично отношение чрез създаване на група от хора, готови да се подкрепят, където участниците да споделят своите предизвикателства, да се свързват с емоциите и потребностите си;

- преминаване през изпитани фрустрации и приближаване към тях като ресурс за учене;

- добиване на опит за усъвършенстване/придобиване на знания и умения на елементи и инструменти за ненасилствена комуникация за справяне с конфликтни ситуации в бъдеще, др.


Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!

Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в Hotel Funoldi

Повече инфо: https://www.funoldi.hu


Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.


Самолетните билети могат да бъдат закупени от организаторите на проекта, а транспортните разходи за придвижване от Будапеща до Фониод ще бъдат възстановени след предоставяне на оригиналните билети от участниците. Тъй като хотелът във Фониод е резервиран до 1-ви април, участниците трябва да останат в Будапеща на техните разноски поне за 1 ден още (до 2-ри април).


COVID-19

ВЛИЗАНЕТО В УНГАРИЯ ВЕЧЕ Е СВОБОДНИ И НЕ СА ВИ НЕОБХОДИМИ НИКАКВИ КОВИД ДОКУМЕНТИ! За повече инфо:

https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/hungary

За влизане обратно в България ще важи актуалната заповед на Министъра, която може да откриете тук: https://www.mfa.bg/bg/covid19map

Ако участникът не е ваксиниран, ще трябва да заплати сам направените разходи за тестове при влизане обратно в България, като те няма да бъдат възстановени от организаторите или да остане под карантина за определения брой дни (ако все още са такива изискванията за влизане).


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 13.03.2022 г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще получат мейл за одобрение на кандидатурата им и последващите действия по заминаването им.


Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно тренировъчните курсове и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


КАНДИДАТСТВАЙ ТУК!


Пожелаваме успех на всички! :)