top of page

PARTICIPATE+ | YE in Brolo, SICILY (Italy)

YE Financial literacy for social inclusion and active citizenship "Economy@ndMe” in Brolo, SICILY (Italy) is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 5-ма участника (навършили 18г.) за участие в младежки обмен Financial literacy for social inclusion and active citizenship "Economy@ndMe”, финансиран по програмата Еразъм+. Проектът има за цел да помогне на младите хората да подходят правилно към финансовото управление на техните нужди и изисквания.


Място на провеждане: Броло, Сицилия (Италия)

Период на провеждане: 28 април - 6 май 2022 г.


Профил на участниците: 5 младежи между 18 и 25 год., продружени от лидер, предварително подготвен от МЦРОО. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне ниво Intermediate.

В младежкия обмен ще вземат участие младежи от 8 различни държави, а именно: България, Италия, Португалия, Полша, Румъния, Испания, Дания и Латвия.

Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!


Работната програма на проекта има някои специфични цели:

- насърчававе познаването и разбирането на сложни икономически и социални явления чрез неформално образование;

- стимулиране на интерес и мотивация за поставяне под въпрос на съвременни икономически, финансови и социални проблеми;

- информиране на участниците относно рисковете от задлъжнялост на младите потребители и за силния натиск върху потреблението и потребителските кредити;

- насърчаване на навика за съзнателно управление на парите и навика за „нулеви отпадъци“ сред младите хора;

- укрепване на способността за самостоятелно и отговорно ориентиране в основното финансово управление и в планирането на собствените инвестиции;

- др.


Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в "Hotel Gattopardo" в Броло.

Повече инфо: http://www.gattopardobrolo.it/

Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+. Транспортните разходи ще бъдат възстановени до 275 евро на човек. След приключване на проекта и изпращане на всички необходими транспортни документи, разходите за транспорта ще бъдат възстановени от организаторите на всеки един участник. Екипът на МЦРОО ще помогне на участниците в избора на най-подходящи и изгодни самолетни билети.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.


Има такса за участие към организаторите, която е 5 евро. По време на проекта ще бъдат организирани допълнителни екскурзии. Който иска да се включи в тях, ще трябва да доплати още 15 евро.


Участниците задължително трябва да имат валидна ЕЗОК карта!


COVID-19

Актуалните изисквания за влизане в Италия може да откриете тук: https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/italy

За влизане обратно в България ще важи актуалната заповед на Министъра, която може да откриете тук: https://www.mfa.bg/bg/covid19map.

Ако участникът не е ваксиниран, ще трябва да заплати сам направените разходи за необходимите тестове, като те няма да бъдат възстановени от организаторите. Ако участникът е ваксиниран с една или две дози, то трябва да има по-малко от 6 месеца след поставяне на ваксината тъй като сертификатът в Италия не важи след този период, освен ако не е с бустерна доза за която няма валидност.


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 19:00ч на 06.04.2022 г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще получат мейл за одобрение на кандидатурата им и последващите действия по заминаването им.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


По време на проекта ще бъдат взети всички необходими мерки за защита, насочени към предотвратяване на всякакъв риск от разпространение на Covid-19. Участниците, които бъдат одобрени за проека, приемат да спазват мерките за безопасност, наложени от организаторите и екипа.

Comments


bottom of page