top of page

PARTICIPATE+ | YE Intercultural Understanding through Storytelling

YE "Intercultural Understanding through Storytelling" in Izvoru Muresului, Transylvania, ROMANIA is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 6 младежи за участие в младежки обмен "Intercultural Understanding through Storytelling", финансиран по програмата Еразъм+. Проектът има за цел да помогне на участниците в него да опознаят своите култури чрез различните начини на разказване, както и на "storytelling"-a, разказване чрез истории.


Място на провеждане: Izvoru Muresului, Румъния

Период на провеждане: 10 - 21 август 2021г.


Профил на участниците: 5 младежи на възраст между 16 и 30 години, придружени от групов лидер, предварително подготвени от МЦРОО. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно ниво.


В младежкия обмен ще вземат участие 40 младежи от 5 различни държави, а именно: България, Румъния, Естония, Северна Македония и Чешката Република.


Работната програма на проекта има някои специфични цели, а именно:

- създаване на безопасно неформално пространство за младежите, които да опознаят своите култури чрез разказване на истории;

- повишаване на осведомеността сред участниците и целевите групи за това как историите оформят реалността на лично и обществено ниво;

- развиване на творческа мисъл;

- др.


Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!


Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени във вила "Vila Ursu".

Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

Участниците ще бъдат взети с автобус от София, нает от организаторите. Същият автобус ще ги върне обратно. За тези, които не са от София, може да бъде измислена междинна спирка в някой друг близък град.

COVID-19

Актуалните условия за влизане в страната могат да бъдат намерени в сайта на Министерство на външните работи: https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/romania. В момента в Румъния се влиза свободно без изискване за тестове или карантина!

За влизане обратно в България ще важи актуалната заповед на Министъра за конкретния месец. За момента се изисква сертификат за ваксина или бърз тест направен до 24 ч след влизане в страната. Сумата за бързия тест няма да бъде покрита от проекта, т.е. участниците сами трябва да покрият този разход.


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 07.08.2021 г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект биват раглеждани от организаторите на проекта, които ще изберат участниците. Те ще предоставят данните на избраните участници на МЦРОО, като екипът ни ще се свърже с всеки избран участник. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от екипа ни за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще получат мейл за одобрение на кандидатурата им и последващите действия по заминаването им.


Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.Пожелаваме успех на всички! :)


* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


По време на проекта ще бъдат взети всички необходими мерки за защита, насочени към предотвратяване на всякакъв риск от разпространение на Covid-19. Участниците, които бъдат одобрени за проека, приемат да спазват мерките за безопасност, наложени от организаторите и екипа.

Comentários


bottom of page