PARTICIPATE+ | YE Intercultural Understanding through Storytelling

Updated: Oct 2, 2021

YE "Intercultural Understanding through Storytelling" in Izvoru Muresului, Transylvania, ROMANIA is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 6 младежи за участие в младежки обмен "Intercultural Understanding through Storytelling", финансиран по програмата Еразъм+. Проектът има за цел да помогне на участниците в него да опознаят своите култури чрез различните начини на разказване, както и на "storytelling"-a, разказване чрез истории.


Място на провеждане: Izvoru Muresului, Румъния

Перио