top of page

TC "Traveling to nowhere" BOADRING COMPLETED! ​


Приключи подбора на кандидатите за участие в TC "TRAVELING TO NOWHERE" който ще се проведе от 27 Ноември до 1 Декември в Мадрид, Испания.


На всички кандидати които не този път не попаднаха в избраните пожелаваме късмет и по-добра мотивация при кандидатстването.


bottom of page