TC "INCLUSION OF MIGRANTS VIA ART AND EDUCATION" BOARDING COMPLETE!

Updated: May 15, 2021


Приключи подбора на кандидатите за участие в TC "INCLUSION OF MIGRANTS VIA ART AND EDUCATION" който ще се проведе от 21 до 29 Ноември в Чешме, Турция.

На всички кандидати които този път не попаднаха в избраните пожелаваме късмет и по-добра мотивация при кандидатстването.