Lithuania - Vilnius is CHECK-IN!


Стартира наборът на кандидати за участие в TC MENTORS LAB, който ще се проведе от 23 до 28 Януари 2017! Във връзка с изискване от страна на организаторите набора ще се осъществява по ново въведената от нас процедура "FIRST COME FIRST SERVED" която представлява моментално одобрение на подходящите кандидати според постъпилите им кандидатури и срок за кандидатстване няма!

Инфопак и кандидатстване както винаги в ПОРТАЛА ЗА УЧАСТНИЦИ!logo-erasmus-plus.png
esc-logo-en-white.png

© Copyright 2020 by ICDET