top of page

WOW: Wonderful Opportunity for the World


Последната седмица на септември в Кастро, близо до Лече, се проведе младежки обмен под името WOW: Women Overcoming the World. Темата на този младежки обмен, както и името му подсказва, е за правата на жените и това как те да се зачитат и уважават.

Участниците в проекта бяха от 8 различни държави от Европа: Германия, Ирландия, Гърция, Малта, България, Испания, Италия и Полша, от 18 до 30-годишна възраст, всички от тях с познания по тематиката.


След приятна екскурзия до Лече и дозина игри и енерджайзъри, измислени и организирани да сплотят колектива и да подтикнат хората в него да се почувстват удобно помежду си, започнахме да навлизаме в дискусии и аргументи под формата на различни уъркшопи и групови занимания, свързани с дискриминацията и стереотипите за мъже и жени.

Например, заинтригуваща задача беше тази относно стереотипите в обществото. Момчетата и момичетата бяха разделени съответно в две групи, като всяка група трябваше да състави свой списък, размишлявайки върху две различни становища: „Ако бях мъж/жена, аз щях да...” и „Защото съм мъж/жена, аз трябва да...”.


Това занимание принципно е много полезно да се разбере колко на брой стереотипи има в ежедневието ни и с колко ние се сблъскваме при комуникацията ни с другите. Например, това, че мъжът трябва да подсигури своето семейство материално, да бъде смел, да не плаче. От друга страна, жената трябва да готви, непременно да е омъжена, да бъде майка... Но, с нашата работа, преживявания и мнения, разбрахме, че съществуват най-различни реалности за всеки един от нас, и, че стереотипите трябва да бъдат премахнати. За да се запознаем още повече с проблематиката на въпроса, ние се запознахме и с Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените. Тази Конвенция влиза в действие на 3 септември 1981г. и досега е била потвърдена от 189 суверенни страни по света.

Дискриминацията по отношение на жените е обяснена със следните аргументи:

Всяка разграничаване, пренебрегване или ограничаване, направено на базата на пол, което има за резултат накърняване или обезсилване на разпознаването, развлечението или проявяването от всякакъв вид на жени, независимо от техния семеен статус, подлежат на разкритикуване. Също така, на базата на равенството между мъже и жени, на човешките права и основни свободи в сферата на политически, икономически, социални, културни и всякакви други граждански отношения трябва да се изгради едно стабилно общество.

Други аспекти от Конвенцията, с които ние развихме работата си, са свързани с лесния и


надлежен достъп до здравеопазване на жените по света и най-вече в размирните му райони и тези с ограничени ресурси, с трафика на жени от всякаква възраст, склонени към проституция или експлоатирани със своя труд, с правото им да изразяват свободно и ненаказано своите мнения и гледни точки, това позволявайки им да упражняват правото си на глас по време на политически избори, където това е възможно. Разгледахме и правата на жените и възможностите, които те имат или нямат в своите семейства и семейни отношения, с необходимостта те да предоставят своята фамилия или гражданство при женитба с чужденец, а не обратното, както е световната практика. Не на последно място бяха обсъдени и темите, свързани с приоритетните професии за двата пола и това, че не е невъзможно всеки да прави и упражнява това, което смята добро за себе си, както и в отношенията си с другите.

Осъществихме и кампания на базата на тази Конвенция с цел да привлечем и запознаем повече хора с належащите проблеми извън нашата малка новосформирана общност.

Разделихме се на групи от по шестима души, като се опитахме чрез снимки и видео материали да пресъздадем идеите от всяка отделна част на Конвенцията. Резултатите от тази наша кампания ние разпространихме в социалните мрежи, които се радват на голяма популярност, което е показателно за нашата добре свършена работа.bottom of page