YE "HOME" 20/03 - 29/03.2017 is now Boarding!


Стартира процедурата по преглед и селекция на кандидатите изявили желание да участват в младежкия обмен HOME(Hosting Opportunities for Migrants in Europe) който ще се проведе от 20 до 29 Март 2017 в Лече, Италия.

РЕЗУЛТАТИТЕ от селекцията на участници вече ще бъде достъпна като бутон LIST на новото виртуалното табло на ТЕРМИНАЛА ЗА УЧАСТНИЦИ!

Екипът ни ще трябва да избере 7 измежду 38 кандидата.

УСПЕХ на всички!logo-erasmus-plus.png
esc-logo-en-white.png

© Copyright 2021 by ICDET