top of page

YE "HOME" RESULTS READY!Готови са резултатите от селекцията на кандидати за участие за младежкия обмен HOME в Лeче Италия.

За първи път при селекцията за този проект МЦРОО започва да обявява резултатите не публично за всички - избрани и неизбрани. Целта на тази методика е участниците да имат представа защо не са избрани и при следващо кандидатстване да имат шанса да бъдат след селектираните най - вече в случаите когато даден кандидат не бива избиран няколко пъти.

На избраните честито и ви молим да проверите своите мейли където екипът ни вече е изпратил последваща информация./ проверявайте и папка СПАМ където понякога попада писмото в следствие на завишените мерки за сигурност на мейл провайдъра/


bottom of page