top of page

YE "Afterlife of plastic dragons"12/02-20/02.2017 IS NOW BOARDING!


Стартира процедурата по преглед и селекция на кандидатите изявили желание да участват в младежкия обмен "Afterlife of plastic dragons" който ще се проведе от 12 до 20 Февруари 2017 в Струга, Македония.

МОЛИМ ВСИЧКИ КАНДИДАТСТВАЛИ ДА ПРОВЕРЯВАТ РЕДОВНО МЕЙЛИТЕ СИ ТЕЗИ ДНИ!

В срок до 27.01 - петък всички ще получат мейл с одобрение или неодобрение за участие.bottom of page