top of page

YE Entrepreneurial me! IS NOW BOARDING!


Стартира процедурата по преглед и селекция на кандидатите изявили желание да участват в младежкия обмен Entrepreneurial me! който ще се проведе от 16 до Март 2017 в Виеличка, Краков, ПОЛША.

РЕЗУЛТАТИТЕ от селекцията на участници се попълва в реално време и е достъпна като LIST на виртуалното табло на ТЕРМИНАЛА ЗА УЧАСТНИЦИbottom of page