top of page

EVS "Breakdown the wall" in now CHECK-IN!


НЕВЕРОЯТНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРЕКАРАТЕ 6 МЕСЕЦА като EVS В УНИКАЛНАТА ЮЖНА ИТАЛИЯ


МЦРОО, като акредитирана ЕДС организация, стартира приема на кандидатури за избор на 1 доброволец на възраст от 18 до 27 години за участие в дългосрочен ЕДС проект в Трикасе, ИТАЛИЯ, който ще се състои от 31 МАРТ до 28 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

СПОРЕД ОБЩИТЕ ПРАВИЛА НА ЕВРОПЕЙСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА: Всички разходи на доброволеца по време на упражняване на доброволческата служба в определената държава / път, храна, застраховка, обучение по съответния език на държавата, вътрешен транспорт, джобни пари/ се ПОЕМАТ на 100% от проекта.


АПЛИКАЦИОННА ФОРМА: https://goo.gl/forms/e0uUqMwTkx3YjhBk2

ПОДРОБНОСТИ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EVS МОЖЕШ ДА ОТКРИЕШ ТУК


bottom of page