top of page

EVS in Wroclaw, Poland is NOW CHECK IN!


Готови ли сте за 12-месечно приключение във Вроцлав, Полша?

Обичате ли да работите с малки деца и да научавате нови езици?

Този проект може да бъде вашият шанс!


EVS coordinating organization, The Foundation of Social Prom in cooperation with ICDET Bulgaria, is glad to announce an opening call in long-term EVS program “Happy Kids Better Europe 2” for 6 participants from program and partner countries (preferably: Russia, Italy, Lithuania Spain, Hungary) starting from 1 of March 2017, for 12 months.


СПОРЕД ОБЩИТЕ ПРАВИЛА НА ЕВРОПЕЙСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА:

Всички разходи на доброволеца по време на упражняване на доброволческата служба в определената държава / път, храна, застраховка, обучение по съответния език на държавата, вътрешен транспорт, джобни пари/ се ПОЕМАТ 100% от проекта.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ И ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В ТЕРМИНАЛА ЗА УЧАСТНИЦИ!


bottom of page