top of page

YE "Spinning Around" Vienna, Austria is NOW CHECK-IN!Стартираме набора на 7 младежи за участие в младежки обмен който ще се проведе от 29 април до 06 май 2017 във Виена, Австрия и който ще слее народни танци от Австрия, Македония, Румъния, Литва и България.

Участниците ще учат един от друг традиционни танци, ще споделят своята култура и ще изучават нови стъпки на танци като инструмент за междукултурно обучение. Обменът е проектиран да слее участващите младежи, така че всеки участник да има възможността да научи част от традиционните танци от всички участващи страни.

Изискванията към кандидатите са следните:– да са на възраст 18-26 г. с опит в областта на народните танци /ансамбъл, танцова школа/ и интерес към темата на проекта.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В ТЕРМИНАЛА ЗА УЧАСТНИЦИbottom of page