top of page

YE "Entrepreneurial Youth" 17/03 - 26/03/2017- Balan, Romania IS NOW BOARDING!


Стартира процедурата по одобрение на кандидатите за участие в обмена на тема младежко предприемачество който ще се състои от 17 до 26 март в Балан, Румъния.


РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СЕЛЕКЦИЯТА СЕ ПУБЛИКУВАТ в ТЕРМИНАЛА ЗА УЧАСТНИЦИ в активирания бутон LIST в който селекционната комисия публикува в реално време резултатите. Всички ОДОБРЕНИ кандидати получават потвърждение на посочения във формуляра за кандидатстване и-мейл със подробности относно приключване на процедурата до окончателното им присъединяване към групата от участници.

Критериите за избор са в зависимост от условията на организаторите на проекта, най-вече мотивация за участие- усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит. ПРЕДИМСТВО за участие имат кандидатстващи и настоящи ЧЛЕНОВЕ на МЦРОО.

ВНИМАНИЕ! Поради автоматичния характер на изпращаните мейли, в някои случаи те попадат в СПАМ! Моля при настоящия статус да проверявате редовно своите мейли тъй като се изисква официално потвърждение в рамките на няколко часа!


bottom of page