Trasnational meeting"Be part of Europe" Cagliari, Italy is NOW CHECK-IN!


Стартираме набора на 20 младежи които заедно с двама представители на Столична община ще вземат участие в международна среща по КД 3 на програма Еразъм + , от 01 до 09 април 2017 в Каляри, о-в Сардиния - Италия.


Проектът ще включва дейности, насочени към активното участие на млади хора в демократичния живот и дебатa по въпроси, фокусирани върху теми и приоритети, определени от обновената политическа рамка в сферата на младежта. Структурен диалог е наименованието, използвано за дискусии между млади хора и отговорните за младежката политика с цел постигането на