top of page

Trasnational meeting"Be part of Europe" Cagliari, Italy is NOW CHECK-IN!


Стартираме набора на 20 младежи които заедно с двама представители на Столична община ще вземат участие в международна среща по КД 3 на програма Еразъм + , от 01 до 09 април 2017 в Каляри, о-в Сардиния - Италия.


Проектът ще включва дейности, насочени към активното участие на млади хора в демократичния живот и дебатa по въпроси, фокусирани върху теми и приоритети, определени от обновената политическа рамка в сферата на младежта. Структурен диалог е наименованието, използвано за дискусии между млади хора и отговорните за младежката политика с цел постигането на резултати, които са полезни за създаването на политики. Дебатът е структуриран около приоритети и срокове и предвижда събития, на които млади хора обсъждат предварително планирани теми както помежду си, така и с отговорните за формирането на политиките, с експерти в областта на младежта и с представители на публични власти, работещи по въпросите на младежта.

Изискванията към кандидатите са следните:– да са на възраст 18 - 30 г. с интерес и мотивация в тематиката на проекта.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В ТЕРМИНАЛА ЗА УЧАСТНИЦИ


bottom of page