top of page

YE "Be the leader of your life", Poiana Negrii, Romania is NOW CHECK-IN!


Стартираме набора на 8 младежи за участие в младежки обмен който ще се проведе от 03 до 13 април 2017 във Пояна Негрии, Румъния.

Целта на проекта е да се улесни взаимодействието между младите хора, за да развият своя лидерски дух, в контекста на настоящите социално-икономически промени. Това ще стимулира младите хора да бъдат по-активни, да вярват в непрекъснато развитие и буквално да се превърнат в лидери на живота си.


Изискванията към кандидатите са следните:– да са на възраст 18-30 г. с интерес и мотивация в областта на темата на проекта.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В ТЕРМИНАЛА ЗА УЧАСТНИЦИ


bottom of page