top of page

YE "Spinning Around " 29/04 - 06/05/2017- Vienna, Austria IS NOW BOARDING!


Стартира процедурата по одобрение на кандидатите за участие в младежкия обмен на традиционни танци който ще се проведе от 29 Април до 06 Май във Виена.


РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СЕЛЕКЦИЯТА СЕ ПУБЛИКУВАТ в ТЕРМИНАЛА ЗА УЧАСТНИЦИ в активирания бутон LIST в който селекционната комисия публикува в реално време резултатите. Всички ОДОБРЕНИ кандидати получават потвърждение на посочения във формуляра за кандидатстване и-мейл със подробности относно приключване на процедурата до окончателното им присъединяване към групата от участници.

Критериите за избор са в зависимост от условията на организаторите на проекта.

ВНИМАНИЕ! Поради автоматичния характер на изпращаните мейли, в някои случаи те попадат в СПАМ! Моля при настоящия статус да проверявате редовно своите мейли тъй като се изисква официално потвърждение в рамките на няколко часа!


bottom of page