top of page

YE "Be the leader of your life " 03 - 13/04/2017 Poiana Negrii, Rumania IS NOW BOARDING!


Стартира процедурата по одобрение на кандидатите за участие в младежкия обмен на тема младежко лидерство който ще се проведе от 03 до 13 Април в Пояна Негрии, Румъния


РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СЕЛЕКЦИЯТА СЕ ПУБЛИКУВАТ в ТЕРМИНАЛА ЗА УЧАСТНИЦИ

Всички ОДОБРЕНИ кандидати получават потвърждение на посочения във формуляра за кандидатстване и-мейл със подробности относно приключване на процедурата до окончателното им присъединяване към групата от участници.

Критериите за избор са в зависимост от условията на организаторите на проекта.

ВНИМАНИЕ! Поради автоматичния характер на изпращаните мейли, в някои случаи те попадат в СПАМ! Моля при настоящия статус да проверявате редовно своите мейли тъй като се изисква официално потвърждение в рамките на няколко часа!


bottom of page