YE "Be the leader of your life " 03 - 13/04/2017 Poiana Negrii, Rumania IS NOW BOARDING!


Стартира процедурата по одобрение на кандидатите за участие в младежкия обмен на тема младежко лидерство който ще се проведе от 03 до 13 Април в Пояна Негрии, Румъния


РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СЕЛЕКЦИЯТА СЕ ПУБЛИКУВАТ в ТЕРМИНАЛА ЗА УЧАСТНИЦИ