top of page

Очаквайте YOUTH VIBES International magazine


Днес стартира подготовката на първото издание на новото електронно списание "YOUTH VIBES", като втори елемент по проекта "EURO INFO MOVEMENT" на МЦРОО.


След старта на излъчването на онлайн телевизията - ICDETV, която бе първият елемент на новия проект на МЦРОО под името "EURO INFO MOVEMENT", от днес стартира и работата по вторият елемент от проекта - Електронно младежко списание "YOUTH VIBES".

Като сравнително нов продукт в онлайн пространството, списанието цели да обедини в себе си материали обединени под слогана му " WISER MIND, BIGGER WORLD". Списанието ще бъде издавано ежемесечно, обединявайки материали на български и английски език и с целева аудитория на младежите между 16 и 35-годишна възраст като ученици, студенти, докторанти, членове на младежки движения и организации, млади хора, които се фокусират върху успеха, бизнес младежта, млади хора от творческите среди, както и на работодателите, които се интересуват от млади таланти.

Списанието е част от надграждащия етап наречен "EURO INFO MOVEMENT"" на проекта "ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖИ", който стартира през 2016 г.


bottom of page