YE Rural Up! in Cosenza, Italy is NOW CHECK-IN!


Международен център за развитие на образованието и обучението стартира набора на 5-ма младежи за участие в младежкия обмен "Rural Up!", финансиран по програмата Еразъм+. Програмата на проекта е насочена към предприемачеството в по-малките градове и селски райони, където за младежите е по-трудно да намерят високоплатена работа и добро образование. което ги кара да се преселват в по-големите градове и да търсят нови и по-добри възможности. Целта на проекта е да предостави умения на младите хора как да идентифицират съществуващите бизнес възможности в по-малките и селски райони, като им даде насоки как да развият идеите си, като дори те самите могат да създават работни места за други хора.

Място на провеждане: Arcavacata di Rende (Cosenza), Italy

Период на провеждане: 23 - 30.10.2017г.

Профил на участниците: 5-ма младежи на възраст между 18 и 25 години, придружени от лидер, предварително подготвен от МЦРОО.