top of page

YE DANCE FOR PEACE in Struga, Macedonia is NOW CHECK-IN


Международен център за развитие на образованието и обучението стартира набора на 5-ма младежи за участие в младежкия обмен "DANCE FOR PEACE", финансиран по програмата Еразъм+. Програмата ще съчетае фолклорни танци от различни части на Европа (Прибалтика, Централна Европа и Балкански полуостров). Участниците ще се обучават на традиционни танци, ще споделят културата си и ще научат нови танцови стъпки като инструмент за междукултурно учене. Младежкият обмен е предназначен да обединява групи, така че всеки участник да може да изучава традиционни танци от всички страни. Целта на проекта е много проста: обединяване чрез разнообразието! Чрез фолклорни танци участниците ще бъдат насърчавани да се чувстват като част от една Европа. Публичното представяне, планирано за големия финал на младежкия обмен, ще включва местната общност, които биха могли да бъдат и част от популяризирането на обединяващата идея за Европа

Място на провеждане: Струга, Македония

Период на провеждане: 24/09 - 03/10/2017

Профил на участниците: 5-ма младежи на възраст между 18 и 25 години, с познания в областта на Българските народни танци придружени от лидер, предварително подготвен от МЦРОО. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво.


В младежкия обмен ще вземат участие 36 младежи от 4 различни държави, а именно: Полша, Македония, България, Хърватска, Румъния и Чехия.

Участниците в Младежкия обмен ще популяризират не само своите национални култури, но и културите на малцинствените групи като част от тяхното общество. Основната цел на този младежки обмен се фокусира върху представянето на културното разнообразие, което се намира в градовете, които участват в обмена.

Подробен инфопак: https://drive.google.com/file/d/0B_80tklORDqYeFppMGJVdkJiR28/view?usp=sharing


Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в Hotel Solferino Struga


Съгласно утвърдената стратегия на МЦРОО за осигуряване на равен достъп на младежи с ограничени възможности, необходимите билети за транспорт се закупуват от страна на МЦРОО, като участниците доплащат единствено евентуалното надхвърляне на покритите за съответната дестинация разходи за транспорт, съгласно Европейския дистанционен калкулатор.

С цел сигурността и безопасността при транспортирането на групата, за която МЦРОО носи пълна отговорност, включваща подсигуряване на нощувки в случай на дългосрочно анулиране на полети и др., изборът на графика и начина на пътуване се извършва от страна на МЦРОО. Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 10.09.2017г.

2. Всички получени кандидатури за съответни проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати (които не са членове на МЦРОО), потвърдили участието си в проекта, попълват Споразумение за участие и заплащат сумата от 25 евро, като гаранция за участието си в проекта, която след добро представяне по време на активностите, както и на изпълнение на последващите заложени във всеки проект дейности, ще бъде призната като членски внос за период, съответстващ на заплатената сума - 6 месеца. Подписването на Споразумението урежда отговорността на участниците към поетите от МЦРОО ангажименти към организаторите на съответния проект, което води и до присъединяването им към служебната група на проекта.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта, най-вече мотивация за участие- усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.

КАНДИДАТСТВАЙ ТУК

Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


bottom of page