top of page

Обучение в ИталияЗащо Италия?

Италия неизменно се нарежда сред десетте най-популярни дестинации за обучение в чужбина. След 2004 г. броят на държавните и частни университети в Италия значително нараства, за да откликне на увеличеното търсене на програми за висше образование. Страната има дългогодишна академична традиция и се гордее с едни от най-древните университети на стария континент. Някои от институциите за висше образование имат забележителни традиции, но същевременно бързо се адаптират към съвременните промени. В Италия се намира Болонския университет – най-древният, съществуващ до наши дни, университет в Европа, основан през 1088г. Днес средиземноморската държава е синоним на съвременната мода и дизайн, а учебните програми, които предлага в тези области, са сред най-търсените в света. Но това не е всичко, с което образованието в Италия се изчерпва. Университетите предлагат богата гама от програми в области като архитектура, медицина, право, бизнес, икономика, информационни технологии, инженерни и хуманитарни науки. Важно предимство на програмите е, че наред с огромния избор от програми на италиански, все повече университети въвеждат специалности и на английски език.

Италия е и една от най-развитите и устойчиви икономики в света. Италианските университети, особено в северната част, разработват програмите си в тясно сътрудничество с бизнеса и индустрията, като по този начин не само отразяват бързо променящата се реалност, но и създават директна предпоставка за професионална реализация след дипломиране.

Друга основна предпоставка за обучение в Италия са приемливите годишни такси за обучение, които варират от 800 до 3 500 евро на година. Не на последно място Италия привлича със своя климат, дружелюбна среда и многобройни места за ваканция.

Образователна система

Италианското висше образование е разделено на 3 цикъла: първо ниво (primo ciclo), второ ниво (second ciclo), трето ниво (terzo ciclo). Първият цикъл обхваща бакалавърска програма или т.нар. Laurea, която най-често е с продължителност 3 години. Второто ниво обхваща магистърски програми (Laurea Magistrale) с продължителност 2 години, както и професионална магистратура първо ниво. Третият цикъл касае докторска програма, както и професионална магистратура второ ниво.

За да добиете по-ясна представа за висшите учебни заведения в Италия, ви предоставяме световно признатата класация на Times Higher Education за класирането на топ университетите.


Кандидатстване

За програмите на италиански език условието за българските кандидат-студенти е да владеят езика поне на ниво B2. Това изискване е валидно и за някои от международните програми на английски език. Все пак имайте предвид, че наред с огромния избор от програми на италиански, все повече университети въвеждат специалности и на английски език, за които е необходимо да представите някой от международно признаните сертификати (IELTS, CAE, TOEFL).

Останалите изисквания стандартно са диплома за средно образование (за бакалавър) или за завършена бакалавърска програма (за магистър), които трябва да са преведени и легализирани. Някои университети изискват мотивационно есе, както и определен резултат от предходното образование. В някои от висшите учебни заведения се полага и кандидат-студентски изпит. За него кандидатстването става на два етапа. Първоначално трябва да подадете документи в консулския отдел на италианското посолство в София, като попълните молба за участие в приемния изпит. Срокът за подаване на документите е в края на май или началото на юни. Тогава кандидатите трябва вече да са наясно с университета, факултета и специалността, които избират. Подробности за сроковете и необходимите документи могат да се получат от самото посолство.

Такси и стипендии

Държавните университети предлагат изключително приемливи годишни такси за обучение, които се изчисляват въз основа на семейните доходи и варират от 800 до 3500 евро на година. Наред с ниските учебни такси, университетите предлагат и различни стипендии, които в пълен размер могат да покрият не само таксата за обучение, но и разходите за настаняване и издръжка. По силата на международни спогодби между правителството на България и Италия български младежи могат да кандидатстват за различни краткосрочни и дългосрочни стипендии за обучение в Италия. Най-точна информация можете да намерите от сайтовете на конкретно избраните университети.

Разходи за живот

Животът в Италия не е сред най-скъпите в Европа, но въпреки това като студент трябва да разполагате с около 800-1000 евро на месец за покриване на основните разходи като наем, изхранване и развлечения. Стая в общежитие излиза около 200-250 евро на месец с консумативите, но ако сте решили, че искате да живеете в квартира под наем трябва да се подготвите за по-високи цени. В град като Милано наема на единична стая започва от 400 евро.

В Италия студентите имат право на работа по 20 часа на седмица. Не е нужно да имате разрешително, но не е лесно да си намерите квалифицирана работа, поне в първите години на обучението. Кандидат-магистрите обикновено са търсен кадър и шансът да си осиурят приток на свежи пари е значително по-голям.

bottom of page