YE Advanced Culinary Training in London, UK is NOW CHECK-IN!Международен център за развитие на образованието и обучението стартира набора на 6-ма младежи за участие в младежки обмен "Advanced Culinary Training", финансиран по програмата Еразъм+, който има за цел да помогне на младежите да развият кулинарните си умения, както и да разберат значението на здравословния начин на живот и това, че храната е един от основните фактори за него.

Място на провеждане: Gilwell Park, Лондон, UK

Период на провеждане: 02 - 10.11.2017г.

Профил на участниците: 6-ма младежи на възраст между 18 и 30 години, придружени от лидер, предварително подготвен от МЦРОО.

Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво.

В младежкия обмен ще вземат участие младежи от различни държави, а именно: България, Кипър, Гърция, Италия, Латвия и Турция.

Специфични цели на проекта:

- развиване на кулинарни умения;

- увеличаване шансовете за заетостта на младежите в областта на кулинарията;

- насърчаване на здравословното хранене и начин на живот.

Работна програма на проекта: https://drive.google.com/file/d/0BwAdmcg2G_oMODVJSGhBaHR6SzA/view?usp=sharing

Подробен инфопак: https://drive.google.com/file/d/0B_80tklORDqYM1RxSFFhXzNndGM/view

Съгласно утвърдената стратегия на МЦРОО за осигуряване на равен достъп на младежи с ограничени възможности, необходимите билети за транспорт се закупуват от страна на МЦРОО, като участниците доплащат единствено евентуалното надхвърляне на покритите за съответната дестинация разходи за транспорт, съгласно Европейския дистанционен калкулатор.

С цел сигурността и безопасността при транспортирането на групата, за която МЦРОО носи пълна отговорност, включваща подсигуряване на нощувки в случай на дългосрочно анулиране на полети и др., изборът на графика и начина на пътуване се извършва от страна на МЦРОО. Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

Процедура за кандидатстване:

  1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 10:00ч на 25.10.2017г.

  2. Всички получени кандидатури за съответни проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

  3. Всички одобрени кандидати (които не са членове на МЦРОО), потвърдили участието си в проекта, попълват Споразумение за участие и заплащат гаранция за участието си в размер на 50 евро, която при получаване на оценка от страна на лидера на групата за добро представяне по време на активностите, както и за изпълнение на последващите заложени във всеки проект дейности , ще бъде призната като членски внос за период, съответстващ на заплатената сума. Подписването на Споразумението урежда отговорността на участниците към поетите от МЦРОО ангажименти към организаторите на съответния проект, което води и до присъединяването им към служебната група на проекта. Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта, най-вече мотивация за участие- усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.

КАНДИДАТСТВАЙ ТУК

Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


logo-erasmus-plus.png
esc-logo-en-white.png

© Copyright 2020 by ICDET