top of page

TC “Risk Assessment and Risk Management in Youth Projects” in Ankara, Turkey is NOW CHECK-IN!Международен център за развитие на образованието и обучението търси 2-ма младежи за участие в тренинг курс "Risk Assessment and Risk Management in Youth Projects", финансиран по програмата Еразъм+. Целта на проекта е да помогне на участниците да разпознават и възприемат риска и да приложат наученото в тяхната работа с млади хора в организациите. Програмата на проекта е разработена така, че да гарантира еднаквото възприемане на "риска" сред участниците от самото начало на проекта. Тя е съсредоточена върху различните елементи, които оформят възприятията и реакцията на хората за и от рисковете, т.е. правно измерение, обичаи, нагласи, житейски опит, реакции в нови среди, използване на власт, както и начина на определяне злоупотребата с нея в различните култури.

Място на провеждане: Ankara, Turkey

Период на провеждане: 12 - 20.11.2017

Профил на участниците: 2-ма младежи на възраст над 18 год.

Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво.

В младежкия обмен ще вземат участие 24 младежи от 12 различни държави, а именно: България, Италия, Латвия, Литва, Дания, Франция, Чехия, Португалия, Великобритания, Унгария, Ромъния и Испания.

Работната програма на проекта е предназначена към изграждане на някои специфични умения, знания и личностни качества:

- повишаване осведомеността относно риска при младежките обмени;

- обмен на добри практики;

- боравене с инструменти и методи, свързани с риска.

Подробен инфопак: https://drive.google.com/file/d/0BwAdmcg2G_oMNVQzRVJHc1ZOZmc/view?usp=sharing


Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в 4-звездния Ankara Plaza Hotel,включващ сауна, турска баня и фитнес център.

Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+. Покриват се на 100% и транспортните разходи до 275 евро на човек. (избирането на най-подходящите и изгодни билети за Вашето пътуване, ще бъде направено с помощта на МЦРОО).

Всеки кандидат, при одобрение трябва да има възможност веднага да закупи своя двупосочен билет (след предварителна уговорка за пътуване заедно с другия участник от България в предварително създадена група/чат за това).

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 05.11.2017

2. Всички получени кандидатури за съответни проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати (които не са членове на МЦРОО), потвърдили участието си в проекта, попълват Споразумение за участие. Подписването на Споразумението урежда отговорността на участниците към поетите от МЦРОО ангажименти към организаторите на съответния проект, което води и до присъединяването им към служебната група на проекта.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта, най-вече мотивация за участие- усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.

КАНДИДАТСТВАЙ ТУК

Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


bottom of page