YE From E.U. to You in Puglia region, Italy is NOW CHECK-IN!


Международен център за развитие на образованието и обучението търси 4 младежа за участие в младежкия обмен From E.U. to You", финансиран по програмата Еразъм+. Целта на проекта е да помогне на младите хора да предприемат стъпка напред, разкривайки им реалните възможности и стандарти на живот, които Европейския съюз предоставя.

Място на провеждане: регион Пулия, Италия

Период на провеждане: 3 - 10 Април 2018г.

Профил на участниците: 4 младежи на възраст между 18 и 25 години, придружени от лидер, предварително подготвен от МЦРОО.

Основният работен език на проекта е английски. Участниците е п