TC "Circus pedagogy for youth workers" in Sikonda, Hungary is NOW CHECK-IN!


Международен център за развитие на образованието и обучението търси 2-ма младежа за участие в тренинг курса "Circus pedagogy for youth workers", финансиран по програмата Еразъм+. Целта на проекта е да въведе младежите в положителни и здравословни дейности, които да насърчават сътрудничеството и укрепват доверието, като същевременно развиват координацията и постоянството им. Крайният резултат е много повече от усвояването на тези умения - той също помага за подобряване на самооценката, изграждането на социален капитал и насочването на младежите към положителен начин на живот.

Място на провеждане: Сиконда, Унгария

Период на провеждане: 23 - 30 Юни 2018г.