top of page

TC "Circus pedagogy for youth workers" in Sikonda, Hungary is NOW CHECK-IN!


Международен център за развитие на образованието и обучението търси 2-ма младежа за участие в тренинг курса "Circus pedagogy for youth workers", финансиран по програмата Еразъм+. Целта на проекта е да въведе младежите в положителни и здравословни дейности, които да насърчават сътрудничеството и укрепват доверието, като същевременно развиват координацията и постоянството им. Крайният резултат е много повече от усвояването на тези умения - той също помага за подобряване на самооценката, изграждането на социален капитал и насочването на младежите към положителен начин на живот.

Място на провеждане: Сиконда, Унгария

Период на провеждане: 23 - 30 Юни 2018г.

Профил на участниците: 2-ма младежа, навършили 18-годишна възраст.

Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво.

В младежкия обмен ще вземат участие 26 младежи от 13 различни държави, а именно: България, Румъния, Словения, Естония, Испания, Словакия, Литва, Македония, Чехия, Гърция, Унгария, Италия и Полша.

Работната програма на проекта е предназначена към изграждане на някои специфични умения, знания и личностни качества:

- запознаване с основните циркови умения, като партньорска и групова акробатика, жонглиране, диаболо, моделиране на балони и др.;

- умения за организиране и подготовка на циркови работилници, които могат да бъдат използвани като инструмент за работа с младежи;

- участниците ще изнесат цирково представление, организирано с помощта на трейнърите.

ВАЖНО! Участниците НЕ трябва да имат предишен опит в цирковите представления и циркови умения!!!

Подробен инфопак: https://drive.google.com/file/d/1RoHwVyhRhpvfamMAR3UYvIfSmT9vgP9U/view?usp=sharing

Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в местността Варатабор, намираща се в прекрасната Мешек планина (Mecsek Mountain). Град Печ се намира на 15тина км от местността. В близост до Варатабор има термални бани.

адрес: Tölgyfa u.4, 7300 Sikonda

Съгласно утвърдената стратегия на МЦРОО за осигуряване на равен достъп на младежи с ограничени възможности, необходимите билети за транспорт се закупуват от страна на МЦРОО, като участниците доплащат единствено евентуалното надхвърляне на покритите за съответната дестинация разходи за транспорт, съгласно Европейския дистанционен калкулатор.

С цел сигурността и безопасността при транспортирането на групата, за която МЦРОО носи пълна отговорност, включваща подсигуряване на нощувки в случай на дългосрочно анулиране на полети и др., изборът на графика и начина на пътуване се извършва от страна на МЦРОО. Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

ВАЖНО! Участниците ще летят до Будапеща, от където ще бъдат взети с автобус от организаторите и закарани до мястото местността, където ще бъдат настанени.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 16.05.2018г.

2. Всички получени кандидатури за съответни проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати (които не са членове на МЦРОО), потвърдили участието си в проекта, попълват Споразумение за участие и заплащат сумата от 50 евро, като гаранция за участието си в проекта, която след добро представяне по време на активностите, както и на изпълнение на последващите заложени във всеки проект дейности, ще бъде призната като членски внос за период, съответстващ на заплатената сума. Подписването на Споразумението урежда отговорността на участниците към поетите от МЦРОО ангажименти към организаторите на съответния проект, което води и до присъединяването им към служебната група на проекта.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта, най-вече мотивация за участие- усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.

КАНДИДАТСТВАЙ ТУК

Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.

#trainingcourse

bottom of page