top of page

ERASMUS+ VIRTUAL EXCHANGEКонсорциум от няколко организации прилагат пилотната фаза на проекта Erasmus + VIRTUAL EXCHANGE, създадена от Европейската комисия през 2018 г. като част от програмата "Еразъм +".

Този иновативен проект обединява млади хора от цял ​​свят и улеснява междукултурното обучение чрез виртуалните обмени, които са технологичен диалог между хората.

Виртуалните обмени са първокласен начин за създаване на междукултурен диалог между младите хора в целия свят. Чрез технологиите те позволяват на младежите да придобият международен опит и да се заемат със смислена дискусия за продължителни периоди от време, без да се налага да напускат родните си страни.

Чрез безопасна, онлайн платформа Erasmus + Virtual Exchange ще свързва млади хора, младежки работници, студенти и учени от Европа и Южното Средиземноморие чрез модерни дискусии, транснационални проекти и интерактивни онлайн курсове и обучения за застъпничество. Участниците ще излязат с повишено междукултурно съзнание и ще придобият умения, пригодни на 21-ви век.

Erasmus + Virtual Exchange е отворен за всички хора на възраст между 18 и 30 години, живеещи в Европа и Южното Средиземноморие, разширявайки обхвата на програмата "Еразъм +". Чрез партньорство с организации и университети, Erasmus + Virtual Exchange допълва както формалното, така и неформалното образование чрез повишаване на уменията за критично мислене и медийна грамотност, като същевременно предлага възможност за практикуване на чужди езици.

Създадена по договор с Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, Erasmus + Virtual Exchange, финансиран от Европейския съюз. Проектът се изпълнява от консорциум от 8 организации. Партниращите организации включват Anna Lindh Foundation, UNIMED, Sharing Perspectives Foundation, UNICollaboration, Kiron Open Higher Education, Migration Matters и партньорската организация "Soliya".

За повече информация относно Erasmus+ Virtual Exchange кликнете тук.


bottom of page