top of page

EVS long term Happy kids, better Europe 4 in Wroclaw, Poland is now CHECK-IN!


Хрумвало ли ви е някога да се преместите в чужбина, впускайки се в едно невероятно и променящо живота приключение? Не се страхувате от трудностите и с удоволствие бихте работили в международна среда?

Обичате ли да работите с малки деца и да научавате нови езици? Този проект е точно за вас!

Период на проекта: Септември 2018 - Юни 2019г.

Подробна информация за настоящия проект можете да намерите ТУК!

Европейската доброволческа служба /ЕДС/ дава възможност на млади хора между 17-30 годишна възраст да изразят своята лична отдаденост към обществото чрез реализиране на неплатена и целодневна доброволческа служба за период до 12 месеца в друга страна в или извън ЕС. Тази дейност позволява на доброволците да допринасят към всекидневната работа на организации, работещи в сферата на: младежките политики; личностното и образователното развитие на младите хора; гражданската ангажираност, както и други сфери като социални грижи, социално включване на хора в неравностойно положение, околна среда, образователни програми в сферата на неформалното образование, ИКТ и медийна грамотност, култура и креативност и др.

ЕДС СЛУЖБАТА Е ВИСОКО ЦЕНЕНО НИВО НА МЕЖДУНАРОДНА МЛАДЕЖКА МОБИЛНОСТ ЗА РАЗВИВАНЕ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ!!

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции както и допълнителен сертификат от страна на МЦРОО с описание на всички извършени дейности, проекти, събития, обучения и т.н преминати от ЕДС доброволеца по време на проекта.

Всички международни компании както и все повече български признават ЕДС службата за СТАЖ в дадената професия. Подходяща е за млади хора завършили или все още не започнали своето висше образование което не е задължително за да придобият невероятни умения и компетенции чрез които да изпъкнат сред останалите кандидати. Повече информация относно това какво точно представлява ЕДС възможността, може да откриете ТУК!


bottom of page