top of page

YE Urban Sustainability in Turin, Italy is NOW CHECK-IN!Международен център за развитие на образованието и обучението търси 5 младежа за участие в младежкия обмен "Urban Sustainability", финансиран по програмата Еразъм+. Целта на проекта е да даде възможност на младите хора да се сблъскат с други такива от различни страни и да преоткрият техния начин на живот и влиянието на социалния контектс, в който се намират. Спортът и физическата активност, храненето и подходът към културната интеграция се променят в зависимост от географския район, в който живеете. Ето защо е важно да се изправите един срещу друг и да намерите взаимни стимули за вдъхновение свързано с добрите практики и добродетелното поведение. Градските пространства се превръщат в сценарий, в който да експериментирате, да увеличавате и подобрявате меките си умения.

Място на провеждане: Торино, Италия

Период на провеждане: 24 Юли - 2 Август 2018г.

Профил на участниците: 5 младежи на възраст между 16 и 21 години (без изключения от тази възрастова граница!), придружени от лидер, предварително подготвен от МЦРОО.

Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво.

Работната програма на проекта има някои специфични цели:

- насърчаване на мобилността на младите хора и културната интеграция; - да се увеличат ресурсите на градската периферия и уменията на хората, които я населяват; - насърчаване на здравословния начин на живот, спортни дейности и устойчиво хранене; - да популяризира ценностите на програмата "Еразъм +".

Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!


Настаняване: Участниците ще бъдат настанени в хостелът OPEN011, намиращ се на адрес Corso Venezia 11, 10147 Turin, Italy.

Съгласно утвърдената стратегия на МЦРОО за осигуряване на равен достъп на младежи с ограничени възможности, необходимите билети за транспорт се закупуват от страна на МЦРОО, като участниците доплащат единствено евентуалното надхвърляне на покритите за съответната дестинация разходи за транспорт, съгласно Европейския дистанционен калкулатор.

С цел сигурността и безопасността при транспортирането на групата, за която МЦРОО носи пълна отговорност, включваща подсигуряване на нощувки в случай на дългосрочно анулиране на полети и др., изборът на графика и начина на пътуване се извършва от страна на МЦРОО. Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 20.06.2018г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати (които не са членове на МЦРОО), потвърдили участието си в проекта, попълват Споразумение за участие и заплащат сумата от 50 евро, като гаранция за участието си в проекта, която след добро представяне по време на активностите, както и на изпълнение на последващите заложени във всеки проект дейности, ще бъде призната като членски внос за период, съответстващ на заплатената сума. Подписването на Споразумението урежда отговорността на участниците към поетите от МЦРОО ангажименти към организаторите на съответния проект, което води и до присъединяването им към служебната група на проекта.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта, най-вече мотивация за участие- усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.

КАНДИДАТСТВАЙ ТУК

Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.

#callforparticipants

bottom of page