top of page

PARTICIPATE+ | TC in Sofia


TC, part of the KA2 "The main element of us" in Sofia, Bulgaria is NOW CHECK-IN

Институтът за развитието на обучението и мобилността търси 10 участника за участие в обучителен курс по КА2 проекта "The main element of us" (S.M.A.R.T.), финансиран по програмата Еразъм+. Проектът е съсредоточен върху две области - нуждата от нова съвременна междукултурна магистърска програма, необходима най-вече на Балканите, както и необходимостта от въвеждане на използването на ИТ технологии при обучението на студентите, за да го подпомогне и улесни.

Място на провеждане: София, България

Период на провеждане: 12 - 17 Април 2019г.

Профил на участниците: 10 участника без възрастов лимит - препоръчително е да са студенти във ВУЗ, професори, докторанти, т.н.. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на добро разговорно и писмено ниво. В обучителния курс ще вземат участие участници от различни държави, а именно: България, Северна Македония, Испания и Турция.

Основната цел на това обучение е използването на информационни технологии във висшето образование. То e oот изключителна важност, тъй като то ще позволи на институциите да дадат възможност на своите служители и сътрудници да придобият допълнителни умения и компетенции в областта на използването на ИТ технологиите във висшите учебни заведения. Обучението ще доведе до развитие на капацитета на институциите. Използваната методология по време на обучението ще се състои от презентации, работа в междукултурни групи, презентации от експерти, дискусии, аналитични екипи и др.

Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!

Обучителният курс ще се проведе в конферентната зала на хотел Форум.

Сайт на хотела: http://hotel-forum.bg/

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат "Europass", утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции. Този сертификат е европейски документ от голямо значение днес. Използва се като документ за признаване на неформалното образование и в днешно време играе важна роля в новите и модерни фирми и предприятия и може да се използва при търсене на работа, кандидатстване за стипендии, кандидатстване за стаж, др.

Срок за кандидатстване: до 22:00ч на 09.04.2019г.

За повече информация и въпроси, свържете се с екипа на Института чрез тяхната Фейсбук страница или по мейл: idembg@gmail.com

bottom of page