top of page

Консултации за V-я цикъл на Структурния диалог


Анкета в рамките на V-я цикъл на процеса на Структурен диалог по темата: "Осигуряване на възможност за въвличане на всички млади хора в една различна, свързана и включваща Европа. Готови за живота, готови за обществото!"


Вземете участие в консултациите за V-я цикъл на Структурния диалог и мнението Ви може да достигне до най-високо ниво и да изиграе решаващо значение в процесите на формиране на европейските политики в сферата на младежта.


bottom of page