top of page

EVShow Sofia


Това събитие се състоя в центъра на София на 2-и ноември 2016 г. Главната тема беше 20-годишнината на Европейската Доброволческа Служба. Започна с презентация на служителите, които организираха това събитие, които всъщност бяха доброволци от предишни и настоящи проекти. Те споделиха своите истории и преживявания и как са повлияли на техния живот. Публиката, която също се състоеше предимно от доброволци, също сподели своите преживявания, въпроси и всичко друго, което искаха да кажат на организаторите и местните доброволци.


По-късно тяхната задача беше да обяснят всички формални аспекти и условия да бъдеш доброволец. Говориха за допустимата възраст за участие (17-30), типовете продължителност (макс. 1 година), различните места, където можеш да бъдеш доброволец (ЕС + други държави) и т.н.


В това събитие също така се изиграха различни игри, които да насърчат участието доброволците в него, като например тест с въпроси, на които доброволците се опитаха да спечелят максимум точки.

За край на събитието дълго време свири жива музика.


bottom of page