top of page

YE Entrepreneurial me! IS NOW CHECK-IN!Стартира набора на 7 участника между 16 и 22 годишна възраст, които да вземат участие в младежкия обмен "Entrepreneurial me!" който ще се проведе от 16 до 23 Март 2017 във Виеличка - Краков, Полша.

Повече Информация и формуляр за кандидатсване можете да намерите в ТЕРМИНАЛА ЗА УЧАСНИЦИbottom of page