top of page

Обучение в Болоня


Като възпитаник на университета в Болоня, ми е сравнително лесно да говоря за възможностите относно ученето в чужбина, защото именно този университет ги предоставя, като градът определено спомага за това.


Учене с Еразъм+: програма, изисквания и дестинации

С участие в програмата Еразъм+ ти можеш да прекараш част от университетското си обучение в друга държава, било то страна от Европейския съюз или не, докато придобиваш неповторими културни познания и опит.

Какво всъщност представлява това и какво предлага?

Програмата Еразъм+ е постоянно финансирана програма на Европейския съюз, която позволява обучение от три до дванадесет месеца в университет в чужда страна.

Ти можеш да посещаваш занятия, да се явяваш на изпити и да получаваш кредити от дисциплините.

Ще получиш и отпуснати доходи в помощ на покриване на необходими разходи по време на престоя.

Като Еразъм+ студент не само че ще трупаш кредити за обучителните дейности, но, в същото време, ще си освободен от плащане на университетски такси в университета, който те приема (но не и в твоя собствен). Ще имащ предоставен достъп и до всички услуги, които университетът домакин предлага на своите студенти.

Кой може да вземе участие?

Всеки, който редовно подава документи за обучение в Болонския университет.

Всеки, който през изминалите години и по време на изминали обучения в университета на Болоня или в някой друг италиански или чужд университет не е бил участник в Erasmus, Erasmus Placement или Mundus 1 и 2 програми за повече от 12 месеца (24 месеца за един единствен цикъл).

не е възможно да получиш помощни доходи от Еразъм+, ако получаваш други такива от Европейския съюз за учене в чужбина или за подготовка при дисертация.


Къде можеш да отидеш?

Около 600 университета в следните дестинации:

- някоя от 27-те държави-членки на Европейския съюз: Австрия, Белгия, България, Кипър, Хърватска, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Великобритания, Чехия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Унгария;

- една от трите държави-членки на Европейската икономическа общност: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;

- страните кандидати за членство в Съюза: Турция, Република Македония;

- някоя държава, която не е член на ЕС, но участва в сътрудничеството по програмата Еразъм+.

Списъкът с партниращи си университети, където студенти могат да прекарат част от образованието си, се обновява всяка година. Списъкът е достъпен след като опликационна форма е публикувана.

Друга възможност - стажове в чужбина.

Еразъм+ мобилност за стажанти

Това е програма, промотирана и субсидирана от Европейския съюз, която взима участие във формирането на новата Еразъм+ 2014-2020 програма, позволяваща на студенти да прекарат времето си в стажуване в компании или тренировъчни центрове или институции в една от участващите страни в програмата.

Основна информация за Еразъм+ мобилност за стажанти

Това е нова програма на Европейския съюз, даваща възможност на студенти да работят в чужбина, облагоприятстващи се от парични възнаграждения.

Какво представлява това и защо може би се нуждаеш точно от него?

Еразъм+ мобилност за стажанти е студентска програма, която позволява на студентите да разширят професионалната си и обучителна програми с работа на чуждо място. Стажът се синхронизира от компании от частния и публичния сектори, включително и от университети, независимо от правния им статут, размер или от икономическия профил, който притежават.

Стажовете ще се рекламират от Болонския университет, като през последните три месеца на рекламната кампания, тя ще бъде подпомогната и от университетската общност. Наборът за участници по Еразъм+ мобилност за стажанти се публикува всяка година от самия болнски университет.

Кой може да вземе участие?

Студенти, ако са включени с дейност в:

- обучителен курс по бакалавърска университетска програма;

- обучителен курс по магистърска утиверситетска програма;

- обучителен курс по медицински специализирани училища.

- докторанти от Болонския университет;

- студенти, полагащи 12-месечен стаж по специалност, която изечават.

ВАЖНО: Програмата Еразъм+ въвежда лимит от 12 месеца (24 месеца за един непрекъснат цикъл) мобилност за учене и стажуване. Всички периоди включват обучение и дейности под шапката на Erasmus, Erasmus Placement или Mundus 1, като в същото време са включени в изчисленията.


Какво всъщност предлага това?

Еразъм+ мобилност за стажанти позволява на студенти да се възползват от възможността да разполагат с отпуснати от Европейския съюз парични средства, за да работят върху разширяването на професионалното си амплоа.

Зависещо то множество изисквания и училищни протрами на широк набор от програми, както и в унисон с процедурите, които всяко едно училище по отделно налага, Еразъм+ мобилност за стажанти може да се явява и стандартизиран сертификационен метод за стажуване или пък да бъде разпознавана като предоставяща професионални стажове, допринасяща с допълнителни кредити с образователни цели или дисертации.

Къде можеш да отидеш?

Стаж може да се осъществи в следните европейски страни, които, от своя страна, са се присъединили в ролята си на сътрудници в програмата Еразъм+: Австрия, Белгия, България, Кипър, Хърватска, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Великобритания, Чехия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Унгария, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция и Република Македония.


bottom of page