top of page

От Младежта в действие до Еразъм +


Игор Домазетовски работи в организацията Youth Forum Eye от 2000г., когато тя е основана, но той е ангажиран в сектора на неправителствените организации още от 1998г. Опит придобива чрез програмите Youth for Youth, Youth in Action и Еразъм+. От 2000г. до 2007г. се провежда първата програма на Европейския съюз, наречена Youth for Youth, която по-късно се превръща в Youth in Action, а през 2004г. - в Еразъм+.

Дебютният проект на Игор, ръководен от английска организация, се есъстоялв България през 2002г. Това бил първият път, в който се срещнал с хора от различни страни: България, Сърбия, Хърватия... По това време той бил много срамежлив и се сблъсквал струдности, когато изразявал своето мнение, но след това придобил самоувереност и успял да подобри изказа си и комуникативните си умения. Научил се да пише проекти и започнал да се развива в тази насока.


След проекта в България той взел участие в друг такъв в Сърбия, после в Хърватия, Швеция. Участвал в организирането на няколко проекта на местно ниво в Македония, от където е и самият той. През 2003г. неговата организация изпратила първите си доброволци към Европейската доброволческа служба (EVS) в Струга. Игор започнал да се изявява професионално и активно като член на Youth Forum Eye - да работи по проекти и да се занимава с финансите на организацията. Той също понякога помага и с техническата дейност.

За Игор най-хубавата част от Еразъм+ е, че чрез проекти като Младежки обмени (Youth Exchanges) и Тренировъчни курсове (Training Courses), които предлагат възможности на младите хора на възраст от 16 до 30 години, може да се добие добра практика.В училище и в университета се получават знания, но практически опитпочти липсва и само участвайки в проекти, в среда на неформално образование и комуникация, младежите могат наистина да придобият умения.Тези проекти им дават възможност да се срещнат с хора от различни места, да станат по-добри в общуването, чрез различни видове игри да опознаят самите себе си по-добре, да осъзнаят с какво биха искали да се занимават в бъдеще и да станат по-толерантни спрямо другите.


Игор твърди, че хората от западните Балкани - Албания, Събрия, Македония, Бостна, където има визов режим, са успели да станат по-мобилни, благодарение на посолствата, които им издават визи много бързо, а понякога дори и без заплащане. По този начин те успяват да прескочат бариерата и са свободни да пътуват из Европа.

Еразъм+ е много обширна програма, включваща различни дейности, така че всеки, без значение дали е на 7 или на 77 години, би могъл да открие подходящ за себе си проект. Пътуването из Европа помага да се заличат неразбирателствата, които понякога съществуват между различните националности, и вместо това да бъдат създадени повече приятелства и сътрудничество между тях.

Идеята да се основе организацията Youth Forum Eye се ражда през 1997г. В началото тя започва да функционира като неофициална група, членовете на която се свързвали с ученици и студенти от българските гимназии и университети. На организиран в Сърбияпроект тесе срещнали с представители на немска организация, заедно с която положили началото на сътрудничествомежду Европейския съюз и някои Балкански страни по проект за подобряване възможностите на неправителствените организации и съвместната им работа с общините.

Те научили за шансовете, които се предлагат на младите хора, и у тях се зародила идеята да основат своя неправителствена организация. През юли 2001г. официално била създадена Youth Forum Eye и започнала работа по програмата Еразъм+, която тогава се наричала Youth in Action.


Сега организацията работи и по няколко проекта, един от които е“To Right”. Заедно с помощта на няколко доброволци от Европейския съюз се отпечатва и списание, което излиза на три езика - македонски, английски и албански, а това се оказва изключително значимо за заздравяването на отношенията между хората от Македония и Албания, които имали конфликт помежду си в миналото.Цялата работа по списанието се ръководи от младежи от Европейския съюз. Всеки месец те трябва да изберат тема, вълнуваща учениците в гимназиите, да правят проучвания,да подготвят материали, а след това да отпечатат списанието на три езика. Това е първият сериозен проект, целящ да подпомогне интеграцията на младежите от различни държави в Струга.

От 2007г. към организацията работят все повече доброволци от различни страни - около 11 на брой. Някои от тях подготвят филм за селските райони в Македония, така че посещават места в страната, за да заснемат кратки клипчета за тях, които в последствие да подпомогнат популяризирането и развитието на съответните райони.


bottom of page