YE IntegrART in Murcia, Spain is NOW CHECK-IN!

Updated: May 19, 2021


Международен център за развитие на образованието и обучението търси 5 младежа за участие в младежкия обмен "IntegrART", финансиран по програмата Еразъм+. Целта на този проект е да насърчи младите хора да се борят с дискриминацията чрез изкуството. Дискриминацията, основана на раса, етническа принадлежност, пол и сексуална ориентация. Участниците ще използват артистични дисциплини (като пластично изкуство, театър, танци, писане, фотография, др.), за да изразят мислите си, да се свързват с другите и да насърчават социалното приобщаване.


Място на провеждане: Мурсия, Испания