top of page

PARTICIPATE+ | TC, part of the KA2 "Computer literacy for the new age" in Sofia, Bulgaria


Международен център за развитие на образованието и обучението търси 5 участника за участие в обучителен курс по КА2 проекта "Computer literacy for the new age", финансиран по програмата Еразъм+. Целта на този проект е да даде възможност на по-възрастните хора да придобият умения как да боравят с компютърни и свързани с тях технологии ефективно, покривайки различни нива на употреба (от начинаещи до по-напреднали). Това ще им помогне в развитието в тяхната настояща или бъдеща работна заетост.

Място на провеждане: София, България

Период на провеждане: 5 - 12 Април 2019г.

Профил на участниците: 5 участника без възрастов лимит. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на добро разговорно и писмено ниво. В обучителния курс ще вземат участие участници от различни държави, а именно: България, Македония, Испания, Естония и Португалия.

Работната програма на проекта има някои специфични цели и теми за обсъждане и подготовка по тях:

- Разработване на материалите от предварително проведени проучвания;

- Значение на компютърните умения в живота;

- Използване на компютърно оборудване и основни софтуерни програми;

- Развиване на абстрактно мислене;

- Използване на интернет и концепция за онлайн безопасност;

- Споделяне на знания и разпространение на резултатите;

- Устойчивост на резултатите;

- Активно наблюдение и предаване на знания;

- Въвеждане на иновации и нови методологии, др.

Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!

Обучителният курс ще се проведе в конферентната зала на хотел Форум.

Сайт на хотела: http://hotel-forum.bg/

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Europass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 01.04.2019г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.

bottom of page