top of page

PARTICIPATE+ | TC in Sofia

TC, part of the KA2 "Youth Entrepeneuring Skills (Y.E.S.)" in Sofia, Bulgaria is NOW CHECK-IN!

Институтът за развитието на обучението и мобилността търси 10 участника за участие в обучителен курс по КА2 проекта "Youth Entrepeneuring Skills (Y.E.S.)", финансиран по програмата Еразъм+. Целта на проекта е да сближи концепцията за добри практики от утвърдени европейски училища и институции с учениците, за да бъдат придобити знания и да трансферирани полезни образователни дейности чрез иновации и творчество. Тренингът ще е насочен към работа по изготвените до сега материали и как използването им да има ефективен резултат.


Място на провеждане: София, България

Период на провеждане: 7 - 12 Април 2019г.


Профил на участниците: 10 участника без възрастов лимит. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на добро разговорно и писмено ниво. В обучителния курс ще вземат участие участници от различни държави, а именно: България, Северна Македония, Естония и Италия.


Участниците ще бъдат обучени как да използват предварително подготвените материали по проекта и кои са най-ефективните умения и стратегии за представяне на резултатите на студентите и широката общественост. По време на проекта те ще имат възможност да се запознаят с критериите и ценностите на ЕС, които допълнително ще предадат на съответните страни. Те ще се запознаят и с тактиката за набиране на средства и уменията за застъпничество. То ще има голямо положително въздействие върху личното и професионално развитие на участниците, тъй като ще им даде възможност да се научат и да придобият нови компетенции от експерти в областта на разпространението и устойчивостта на резултатите.

Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!

Обучителният курс ще се проведе в конферентната зала на хотел Форум.

Сайт на хотела: http://hotel-forum.bg/

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат "Europass", утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции. Този сертификат е европейски документ от голямо значение днес. Използва се като документ за признаване на неформалното образование и в днешно време играе важна роля в новите и модерни фирми и предприятия и може да се използва при търсене на работа, кандидатстване за стипендии, кандидатстване за стаж, др.


Срок за кандидатстване: до 22:00ч на 04.04.2019г.За повече информация и въпроси, свържете се с екипа на Института чрез тяхната Фейсбук страница или по мейл: idembg@gmail.com


Comments


bottom of page