PARTICIPATE+ | TC in Sofia

TC, part of the KA2 "Youth Entrepeneuring Skills (Y.E.S.)" in Sofia, Bulgaria is NOW CHECK-IN!

Институтът за развитието на обучението и мобилността търси 10 участника за участие в обучителен курс по КА2 проекта "Youth Entrepeneuring Skills (Y.E.S.)", финансиран по програмата Еразъм+. Целта на проекта е да сближи концепцията за добри практики от утвърдени европейски училища и институции с учениците, за да бъдат придобити знания и да трансферирани полезни образователни дейности чрез иновации и творчество. Тренингът ще е насочен към работа по изготвените до сега материали и как използването им да има ефективен резултат.


Място на провеждане: София, България

Период на провеждане: 7 - 12 Април 2019г.