PARTICIPATE+ | YE in Costinesti, Romania

Updated: Apr 1, 2020

YE Employable Youths in Costinesti, Romania is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 8 младежа за участие в младежкия обмен "Employable Youths", финансиран по програмата Еразъм+. Целта на този проект е да предостави възможност на участниците да повишат своите нива на меки умения, да бъдат отворени за сътрудничество при работа в екип, като зачитат чуждите мнения и гледни точки. Те ще могат ефективно да споделят своите идеи и мисли както във формален, така и в неформален контекст, ще придобият опит в работата в екип, ще се научат как да действат при конфликтни ситуации и ще могат ефективно да планират и организират своите действия.


Място на провеждане: Костинещи, Румъния

Период на провеждане: 19 - 30 Юни 2019г.


Профил на участниците: 8 младежа на възраст между 16 и 19 години, придружени от двама лидери, предварително подготвени от МЦРОО. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво.

В младежкия обмен ще вземат участие 45 младежи от 5 различни държави, а именно: България, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия.

* Всички участници ще получат служебни бележки, издадени от МЦРОО и извиняващи отсъствията им от училище.


Работната програма на проекта е предназначена към изграждане на някои специфични умения, знания и личностни качества:

- Повишаване нивото на компетентност за сътрудничество, комуникация, работа в екип, управление на конфликти и организационни способности сред участниците;

- Подобряване на междукултурните и езикови умения (най-вече по английски език) на участниците, др.


Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!

Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в 3* пансион Vila Dumy, намиращ се на 200 м от плажа.

Повече инфо: https://www.turistinfo.ro/costinesti/cazare-costinesti/vila_dumi-c31060.html

Съгласно утвърдената стратегия на МЦРОО за осигуряване на равен достъп на младежи с ограничени възможности, необходимите билети за транспорт се закупуват от страна на МЦРОО, като участниците доплащат единствено евентуалното надхвърляне на покритите за съответната дестинация разходи за транспорт, съгласно Европейския дистанционен калкулатор.

Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 09.06.2019г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати (които не са членове на МЦРОО), потвърдили участието си в проекта, попълват Споразумение за участие и заплащат сумата от 25 лева, като гаранция за участието си в проекта, която след добро представяне по време на активностите, както и на изпълнение на последващите заложени във всеки проект дейности, ще бъде призната като членски внос за период, съответстващ на заплатената сума. Подписването на Споразумението урежда отговорността на участниците към поетите от МЦРОО ангажименти към организаторите на съответния проект, което води и до присъединяването им към служебната група на проекта.


Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


КАНДИДАТСТВАЙ ТУК

Пожелаваме успех на всички! :)


* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.