top of page

PARTICIPATE+ | YE in Galapagar, Spain

Youth exchange "Design your future" in Galapagar, Spain is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 4-ма участници за участие в младежки обмен "Design your future", финансиран по програмата Еразъм+. Основната цел на този проект е чрез неформалното образование да запълни надостатъците в пълното когнитивно, личностно и социално развитие на младите хора, които не са обхванати достатъчно добре от официалната образователна система.Място на провеждане: Галапагар, Испания

Период на провеждане: 7 - 13 Декември 2019 г.


Профил на участниците: 4-ма участници, между 18 и 30 год.

Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво

В семинара ще вземат участие 43 младежи от 8 различни държави, а именно: България, Испания, Румъния, Обединеното кралство, Италия, Кипър, Франция и Турция.


Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!

Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в Albergue Nuestra Señora de Africa в стаи по 16 човека.

Повече инфо: http://www.alberguensafrica.es/

При желание на участниците, може да им бъде направена екскурзия до Мадрид, като тя ще им струва 15 евро на човек за наем на автобуса.


Транспортните разходи ще бъдат възстановени до 360 евро на човек. След приключване на проекта и изпращане на всички необходими транспортни документи, разходите за транспорта ще бъдат възстановени от организаторите на всеки един участник. Екипът на МЦРОО ще помогне на участниците в избора на най-подходящи и изгодни самолетни билети.


След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 10:00ч на 19.11.2019г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията, за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще получат мейл за одобрение на кандидатурата им и последващите действия по заминаването им и ще попълнят Споразумение за участие. Подписването на Споразумението урежда отговорността на участниците към поетите от МЦРОО ангажименти към организаторите на съответния проект, което води и до присъединяването им към служебната група на проекта.


Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


Пожелаваме успех на всички! :)


* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.

留言


bottom of page