top of page

PARTICIPATE+ | YE in Ponte de Lima, Portugal

YE "Together to thrive" in Ponte de Lima, Portugal is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 5-ма участника за участие в младежки обмен "Together to thrive", финансиран по програмата Еразъм+. Проектът има за цел да повиши осведомеността относно равенството между половете.


Място на провеждане: Понте де Лима, Португалия

Период на провеждане: 23 - 30 юли 2022 г.


Профил на участниците: 5 младежи между 18 и 29 год., продружени от лидер, предварително подготвен от МЦРОО. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на добро ниво.

В младежкия обмен ще вземат участие младежи от 6 различни държави, а именно: България, Португалия, Испания, Унгария, Полша и Нидерландия.


Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!


Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в хостел Albergue da Quinta de Pentieiros в стаи по 20 човека, разделени според пола на участниците.


Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+. Транспортните разходи ще бъдат възстановени до 360 евро на човек, като от тях ще бъдат удържани 30 евро за автобуса от и до летището (ще бъде осигурен автобус от и до летището в Порто за всички участници). След приключване на проекта и изпращане на всички необходими транспортни документи, както и изпълняване на последващите задачи, разходите за транспорта ще бъдат възстановени от организаторите на всеки един участник. Екипът на МЦРОО ще помогне на участниците в избора на най-подходящи и изгодни самолетни билети.


След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.


Участниците задължително трябва да имат валидна ЕЗОК карта!


COVID-19

В момента няма изисквания за представяне на сертификати при пристигане в Португалия, както няма такива и за влизане в България.

Актуалните изисквания за влизане в Португалия може да откриете тук: https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/portugal

За влизане обратно в България ще важи актуалната заповед на Министъра, която може да откриете тук: https://www.mfa.bg/bg/covid19map.

В случай, че изискванията се променят до датите на проекта, разходите за тестове на неваксинираните участници няма да бъдат покрити от организаторите и те ще трябва сами да ги заплатят.


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 19:00ч на 11.07.2022 г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще получат мейл за одобрение на кандидатурата им и последващите действия по заминаването им.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


По време на проекта ще бъдат взети всички необходими мерки за защита, насочени към предотвратяване на всякакъв риск от разпространение на Covid-19. Участниците, които бъдат одобрени за проека, приемат да спазват мерките за безопасност, наложени от организаторите и екипа.

Comments


bottom of page