PARTICIPATE+ | YE in Zagreb, Croatia

Updated: Apr 1, 2020

YE "Youth Ecopreneurship Sprint (YES)" in Zagreb, Croatia is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 4 младежа за участие в младежкия обмен "Youth Ecopreneurship Sprint", финансиран по програмата Еразъм+. Основната цел на проекта е прилагането на принципите на предприемачеството за решаване на екологични проблеми и устойчиво функциониране. Той е насочен към повишаване осведомеността за екопрекурсорите между младите хора и изграждането на среда за споделяне на опит и идеи по тази тема. Проектът е организиран с цел стимулиране на творческото мислене и иновациите сред младежите.

Място на провеждане: Загреб, Хърватия

Период на провеждане: 23 - 30 Юни 2019г.


Профил на участниците: 4 младежа на възраст между 18 и 30 години, придружени от двама лидери, предварително подготвен от МЦРОО. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво.

В младежкия обмен ще вземат участие 25 младежи от 5 различни държави, а именно: България, Турция, Кипър, Румъния и Гърция.

Работната програма на проекта е предназначена към изграждане на някои специфични умения, знания и личностни качества:

  1. Разработване на нови идеи за решаване на настоящите екологични проблеми и насърчаване на активното гражданство на младите хора;

  2. Повишаване на осведомеността по екологични въпроси като рециклиране, изхвърляне на отпадъци и замърсяване на въздуха;

  3. Развиване на предприемачески умения сред участниците, които са важни за интегрирането в пазара на труда;

  4. Обмен на опит и създаване на мрежа между младежки организации и млади предприемачи на европейско равнище.

Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!


Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в Chillout Hostel Zagreb, който се намира в центъра на града в близост до централния площад.

Повече инфо: ВИЖ ТУК!

Съгласно утвърдената стратегия на МЦРОО за осигуряване на равен достъп на младежи с ограничени възможности, необходимите билети за транспорт се закупуват от страна на МЦРОО, като участниците доплащат единствено евентуалното надхвърляне на покритите за съответната дестинация разходи за транспорт, съгласно Европейския дистанционен калкулатор.

Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+. Участниците ще пътуват с автобус от София до Загреб като за целта е възможно да се наложи да се тръгне предната вечер (на 22-ри) и да се пристигне 1 ден по-късно (т.е. на 1-ви юли) поради дългите часове за превоз.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 20.05.2019г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати (които не са членове на МЦРОО), потвърдили участието си в проекта, попълват Споразумение за участие и заплащат сумата от 25 лева, като гаранция за участието си в проекта, която след добро представяне по време на активностите, както и на изпълнение на последващите заложени във всеки проект дейности, ще бъде призната като членски внос за период, съответстващ на заплатената сума. Подписването на Споразумението урежда отговорността на участниците към поетите от МЦРОО ангажименти към организаторите на съответния проект, което води и до присъединяването им към служебната група на проекта.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


КАНДИДАТСТВАЙ ТУК

Пожелаваме успех на всички! :)


* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


#callforparticipants