PARTICIPATE+ | Youth exchange in Balan, Romania

Updated: Sep 29, 2021

YE "Outdoor Rocks!" in Balan, Romania is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 8 участника за участие в младежки обмен "Outdoor Rocks!", финансиран по програмата Еразъм+. Проектът е подходящ е за всички любители на природата, туризма и скалното катерене.

Място на провеждане: Балан, Румъния

Период на провеждане: 16 - 27 Юли 2021 г.


Профил на участниците: 12 младежи между 18 и 30 год., придружени от двама лидери, предварително подготвени от МЦРОО. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво. В младежкия обмен ще вземат участие младежи от 4 различни държави, а именно: България, Румъния, Португалия и Литва.

Работната програма на проекта има някои специфични цели:

- Повишаване осведомеността сред участниците относно важността на практикуването на физически дейности на открито;

- Намаляване на времето, прекарано в използване на интернет и социалните мрежи;

- др.


Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!


Настаняване: Участниците ще бъдат настанени в двойни стаи в 3* пансион на гимназия „Liviu Rebreanu". Дейностите по проекта ще се провеждат предимно навън, освен когато времето не позволява това.


Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+. Всички участници ще трябва да закупят двупосочен автобусен билето до Букурещ от където ще бъдат взети с транспорт, организиран от Румънската организация и откарани до мястото на провеждане на проекта. Същият превоз ще ги върне обратно до Букурещ.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.


COVID-19

При влизане в Румъния НЕ е необходимо представяне на документ за отрицателен тест или поставена ваксина. При връщане в България ще важи последната заповед на Министъра, валидна до 31 юли 2021г. Според т. 9, буква и): "На територията на Република България могат да влизат, без да е необходимо да представят документ по т. 5 или 6 лица, които са: и) граждани на Република Румъния и български граждани, пристигащи от Република Румъния. (виж ЗАПОВЕДТА ТУК)


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 29.06.2021 г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект биват раглеждани от организаторите на проекта, които ще изберат участниците. Те ще предоставят данните на избраните участници на МЦРОО, като екипът ни ще се свърже с всеки избран участник. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от екипа ни за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще получат мейл за одобрение на кандидатурата им и последващите действия по заминаването им.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


КАНДИДАТСТВАЙ ТУК

Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.